Specialgruppen i Globen

Team Øst

Specialgruppen, Team Øst, er Ballerup kommunes tilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, omsorgssvigt, hjerneskader, syndromer og forskellige udviklingsforstyrrelser: Det betyder at børnene er udfordret på forskellig vis, og vi arbejder med børnene indenfor følgende områder:

● Adfærd, kontakt og trivsel ● Sociale og følelsesmæssige udvikling ● Sprog og kommunikation ● Forestillingsevne og leg ● Hyperaktivitet ● Impulsstyring ● Opmærksomhedsforstyrrelser • Motorik • Spiseforstyrrelser

Der er plads til 15 børn i Team Øst. For at komme i betragtning til en en plads i gruppen, skal man igennem en visitations proces.

 

Børne og ungestrategi

Ballerup kommunes børne- og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt. (link på vej)

 

Læringsmiljø og fællesskaber

Specialgruppens opgave er at skabe et læringsmiljø for børnene, der giver mulighed for, at de udvikler sig, lærer og trives på bedste vis, så de får det bedst mulige afsæt i deres videre institutions eller skoleforløb.

I specialgruppen tager vi udgangspunkt i børnenes potentialer og skaber en struktureret, forudsigelig hverdag med tydelig, visuel kommunikation og mulighed for små læringsmiljøer tilpasset det enkelte barns behov.

Opgaven er at skabe anerkendende læringsmiljøer både fagligt og socialt. Målet er at sikre, at børnene udfordres tilpas gennem de daglige aktiviteter på deres stue og i samspil med almengrupperne.

Alle børn skal være en del af et eller flere fællesskaber, på stuen eller sammen med et eller flere børn fra almengrupperne. Børnene har mulighed for at deltage i aktiviteter på andre stuer, ligesom børnene fra almengrupperne besøger specialgruppen.

 

Forældresamarbejde

Der er et udvidet og omfattende forældresamarbejde omkring barnet, så barnet når så langt som muligt i egen social og læringsmæssige udvikling. Samarbejdet består af daglig dialog og vejledning til at håndtere hverdagsproblematikker.

Herudover er der formaliseret samarbejde i form af netværksmøder, samtaler, deltagelse i hospitalsbesøg, skolebesøg mm. Vi bistår desuden, ved behov, med praktisk hjælp i forhold til evt. ansøgninger, læsning af vejledninger mv.

 

Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med psykolog, logopæd, pædagogisk vejleder og børnefysioteapeut der bistår personale og forældre med vejledning og sparring omkring børnens udvikling.

 

Kontakt

Pædagogisk leder:

Dorte Kim Westrup, tlf. 44773838, email dkw@balk.dk

Stuerne:

Bornholm: Tlf. 44776008 

Christians Ø: 44776006